Kdo je makléř?

Prodej nemovitosti je náročnou obchodní transakcí. Má několika procesních a právních kroků. Spoluprací s profesionálním realitním makléřem lze celý proces urychlit, dosáhnout nejvyšší možné prodejní ceny a ušetřit si čas a starosti.

Pro stanovení odhadu prodejní ceny, kde hraje roli nejen nemovitost (stáří, stav a vybavení), okolí, ale i aktuální nabídka nemovitostí na trhu, je nezbytná osobní prohlídka.


Co všechno se skrývá pod prací realitního makléře?

  • Realitní makléř je hlavně člověk, který přistupuje ke každému klientovi a nemovisti s úctou a porozuměním.
  • Realitní makléř je znalec, který je schopen na základě svých zkušeností stanovit reálnou prodejní cenu nemovitosti.
  • Realitní makléř je nezávislou osobou, zprostředkovává mezi dvěma rozdílnými názory - kupující versus prodávající.
  • Realitní makléř musí ovládat umění komunikace.
  • Realitní makléř je specialistou, který stanovuje aktuální hodnotu nemovitosti, na základě nabídky a poptávky na trhu. Je obeznámen s faktickým i právním stavem nemovitosti a orientuje se i v jiných oblastech - právní normy související s katastrem nemovitostí, stavební minimum, daně - daňové předpisy, hypotéky - bankovnictví, aj.
  • Realitní makléř vyhledá nemovitosti napříč trhem a doporučí tu nejvhodnější, která splňuje požadavky klienta.
  • Realitní makléř zhodnotí rizikovost koupě jak po právní, tak technické stránce.
  • Realitní makléř poskytne kupujícímu veškeré potřebné informace, na jejichž základě se může kupující správně rozhodnout, případně od koupě odstoupit.
  • Realitní makléř musí být fotograf i kameraman.
  • Realitní makléř by měl mít i cit pro design a pořádek.